Cennik

   

Prowadzenie pełnej księgowości (KH)

Cena za obsługę uzależniona jest od ilości zapisów w księdze: nie mniej niż 345,00 zł /miesiąc.

 • do 100 zapisów w księdze: 345,00 zł/miesiąc
 •  powyżej 100 zapisów w KH: 345,00 zł+2,90 zł/ pozycję od 101 zapisu wzwyż
 • Deklaracja VAT-7: 25 zł
 • ZUS/osobę: 25 zł

 

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR)

 Cena za obsługę uzależniona jest od ilości zapisów w księdze:

 •  do 10 zapisów w księdze 115,00 zł / miesiąc
 •  powyżej 10 pozycji w KPiR: 115,00 zł+3,69 zł/ pozycję od 11 zapisu wzwyż
 •  deklaracja VAT-7: 25 zł
 • ZUS/osobę: 25 zł

 Prowadzenie Ewidencji Przychodów  z  VAT:

 • Pozycja w rejestrze: 3,69 zł
 • Deklaracja VAT-7: 25 zł
 • ZUS/osobę: 25 zł

 bez VAT – od 70,00 zł

 Usługi dodatkowo płatne:

 Sporządzenie i rozliczenie umowy cywilnoprawnej (Zlecenie / O dzieło): 15,00 – 25,00  zł (*25,00 zł w przypadku umów indywidualnych, zredagowanych na życzenie Klienta)

 • Deklaracja PFRON: 50,00 zł
 • Szkolenia BHP i PPOŻ: od 60,00 zł/osoba
 • Założenie teczek pracowniczych zgodnie z KP: 50,00 zł/osoba
 • Szkolenia z zakresu rozliczeń czasu pracy pracowników: od 100zł
 • Rozliczenie czasu pracy kierowców zawodowych: od 50,00 zł/osoba
 • Sporządzenie innych deklaracji podatkowo-sprawozdawczych: od 25,00 zł/szt
 • Sporządzenie sprawozdań finansowych za zamknięte okresy rozliczeniowe: średnioroczny koszt obsługi
 • Usługi windykacyjne: od 2% ściągniętych wierzytelności + opłaty sądowe

 

Dodatkowe usługi:

 

 • Odbiór dokumentów od klienta: 0,01 zł
 • Weryfikacja wystawcy faktury jako czynnego podatnika VAT w rejestrze na podstawie powiadomienia SMS lub e-mail wraz                      z wydrukowaniem potwierdzenia: 1 zł/szt
 • Wszystkie informacje odnośnie płatności podatkowych przesyłamy drogą mailową jako treść wiadomości lub w formie przelewów PDF. W celach organizacyjnych i w trosce o sprawną obsługę naszych Klientów prosimy o przygotowanie dokumentów do 10-tego następnego miesiąca po miesiącu rozrachunkowym.

 

DODATKOWE KORZYŚCI DLA NASZYCH KLIENTÓW:

 

 • Odbiór dokumentów przez pracownika biura
 • Wygodny system on-line dostępny 24h
 • Program Polecenie dający możliwość uzyskania do 20% upustu za obsługę firmy przez 6 miesięcy, za każde skuteczne polecenie naszego biura.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Kontakt

BIURO RACHUNKOWO-FINANSOWE PERFECTA SP. Z O.O.
ul. Szamotulska 35 

62-081 Baranowo

Telefon +48 509 956 440
E-mail: biuro@skutecznyksiegowy.com

Wskazówki dojazdu