Zmiany w deklaracjach VAT wejdą w życie dopiero w połowie 2019 roku

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to obowiązkowy dokument, który przedsiębiorcy muszą co miesiąc wysyłać fiskusowi. Obsługując księgowość osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Poznania i Baranowa, sporządzamy przedmiotowe pliki dla naszych klientów będących płatnikami VAT, czemu jest dedykowany niniejszy system. W deklaracji wykazany jest rejestr miesięcznych transakcji VAT i jest to obowiązkowy dokument, w którym dane z tego zakresu przenosimy z prowadzonej księgi przychodów i rozchodów naszych klientów z Poznania i okolic. Nie wszyscy przedsiębiorcy orientują się w specyfice plików JPK, dlatego wola zlecać ich sporządzenie profesjonalnym biurom rachunkowym.

Comiesięczna deklaracja VAT zostanie wyeliminowana w 2019 roku.

Otrzymujemy wiele pytań związanych z zasadnością wysyłki plików JPK równolegle do koniecznej deklaracji VAT-7. Wszak dane, które podatnik wykazuje w tymże dokumencie, poniekąd są tożsame z tymi w JPK. Bardziej szczegółowy plik kontrolny stanowi dokładniejsza informację dla urzędów skarbowych pod kątem przepływów kwot wynikających z podatku VAT. Jeśli urzędnik podejrzewa nieprawidłowość, łatwiej jest ją ujawnić. Dlatego właśnie prowadząc obsługę księgową dla firm w Poznaniu, zwracamy szczególną uwagę na konieczność sporządzenia pliku JPK oraz wysłanie go z deklaracją VAT-7 do dnia 25-ego każdego miesiąca.

Pomimo tego udogodnienia, urzędnicy Ministerstwa Finansów już rozważają możliwość wyeliminowania deklaracji, która jest mniej szczegółowa, a zostaje co miesiąc powielona w podwójnej wysyłce informacji do fiskusa. Wybór padł na deklarację VAT-7. Dotychczasowe, nieco archaiczne dokumenty, muszą w pewnym momencie ustąpić miejsca, tym które wreszcie zabezpieczą Skarb Państwa przed nieuprawnionymi wypłatami kwot podatku VAT. Chodzi o to, aby przy możliwie największym zminimalizowaniu formalności, dostarczać urzędowi skarbowemu informacji o szczegółach miesięcznych transakcji z udziałem podatku VAT w danych przedsiębiorstwach.

Dotychczasowe deklaracje VAT ma zastąpić plik JPK_VAT.

Prace legislacyjne pod tym kątem miały zakończyć się pod koniec 2018 roku, jednak zakończenie procesu zmieniającego prawo podatkowe w niniejszym zakresie nie nastąpiło. Prowadząc pełną księgowość w Poznaniu zarówno mikro-przedsiębiorców jak i średnich firm, również i my oczekujemy na usprawnienie tej kwestii. Zwieńczenie prac nad nową Ordynacją Podatkową jest wysoce prawdopodobne już wkrótce. Bieżące zapowiedzi wskazują, iż wdrożenie nowych procedur może nastąpić już w połowie 2019 roku.

Na chwilę obecną wiemy, iż plik JPK_VAT ma zostać zamieniony na JPK_VDEK. W założeniach ma to być dokument, który zastąpi wszystkie dotychczasowe deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-ZZ oraz VAT-ZD. W planach Ministerstwa jest również dalsze udogodnienie polegające na likwidacji deklaracji VAT-12. Nie mamy jednak pewności co do dokumentu VAT-UE, o którym na razie resort milczy w kontekście planowanych zmian.

Kontakt

BIURO RACHUNKOWO-FINANSOWE PERFECTA SP. Z O.O.
ul. Szamotulska 35 

62-081 Baranowo

Telefon +48 509 956 440
E-mail: biuro@skutecznyksiegowy.com

Wskazówki dojazdu