Nowe zasady w sprawie konfrontacji sądowych Urząd Skarbowy-Podatnik.

Od kiedy polski rząd wprowadził do przepisów podatkowych zasady „uszczelnienia” podatku VAT, przedsiębiorcy muszą baczniej przestrzegać terminu jego uiszczenia względem Urzędu Skarbowego. Jakiekolwiek opóźnienie z tym związane wiąże się z naliczeniem wysokich odsetek oraz w ostateczności egzekucją środków finansowych z firmowego konta w trybie administracyjnym.

Ściągalność podatku VAT w obsłudze księgowej w Poznaniu.

Właściciele firm mają jednak możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozłożenie powstałej zaległości na raty, dzięki czemu na podstawie pomocy de minimis mogą liczyć na spłacenie długu w ratach. Urzędnicy starają się rozwiązać wszelkie problematyczne kwestie na korzyść podatnika, jednak wskutek procedur „uszczelniających ściągalność VAT” również są zobowiązani do stosowania aktywnych działań w zakresie ściągalności tego podatku. Ich wysiłki są wynagradzane niemałymi premiami i to właśnie w Poznaniu urzędnicy skarbowi mają do swojej dyspozycji łącznie 28,6 mln złotych nagrody, co daje nawet kilka tysięcy złotych na osobę.

Nie jest zatem tajemnicą, iż pracownicy „skarbówki” starają się jak mogą, aby wyegzekwować od przedsiębiorców należną fiskusowi kwotę podatku VAT. Jeżeli zobowiązanie jest na tyle wysokie, że jednorazowa spłata byłaby niemożliwa, przedsiębiorca nie musi czekać na egzekucję. Powinien natomiast rozpocząć dialog z fiskusem.

Urzędnicy aktywnie egzekwują należności podatkowe.

Nasze biuro oferuje obsługę księgową w Baranowie i w Poznaniu z prowadzeniem pełnej księgowości. Sporządzamy i prowadzimy rzetelną dokumentację podatkową oraz interwencje w sytuacjach kryzysowych, takich jak powyższa. W imieniu naszego mocodawcy występujemy z wnioskiem o rozłożenie na raty powstałych należności oraz monitorujemy dalsze procedury, jeżeli tylko występuje taka konieczność.

Prowadzone przez nas księgi przychodów i rozchodów nie budzą w swojej zasadności żadnych zastrzeżeń organów kontrolujących, jednocześnie zatem ryzyko jakichkolwiek komplikacji w tym przedmiocie zostaje całkowicie wyeliminowane. Przedsiębiorca ma pewność, że jego księgowość prowadzona jest w sposób profesjonalny i skuteczny.

Obsługa księgowa dla firm w Poznaniu oraz w najbliższych okolicach gwarantuje pełną kontrolę nad finansami przedsiębiorstwa. Jednocześnie służymy ciągłym doradztwem w zakresie zabezpieczenia interesów podatnika. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz stałe podnoszenie kwalifikacji pozwala nam bezbłędnie interpretować przepisy podatkowe i wykorzystywać tę wiedzę w praktyce, co spotyka się z dużym uznaniem naszych Klientów.

Dialog z fiskusem poza sądem.

Obsługujemy księgowość mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm. Służymy wsparciem merytorycznym jak i profesjonalnym doradztwem, dzięki któremu planowane zmiany w przepisach nie będą już zaskoczeniem dla żadnego przedsiębiorcy, a jednocześnie wszelkie skomplikowane procedury bierzemy na siebie, nie obarczając nimi naszego mocodawcy.

Nowelizacje dotyczące podatku VAT zdecydowanie zwiększyły ściągalność tejże należności, jednak przysporzyły również pewnych komplikacji finansowych mniejszym firmom, które dotychczas odwlekały tę płatność w czasie. Służymy swoją profesjonalną wiedzą oraz wsparciem przy prowadzeniu księgowości, aby uniknąć sytuacji niekorzystnych i mogących prowadzić do narastania ewentualnych zaległości.

Kontakt

BIURO RACHUNKOWO-FINANSOWE PERFECTA SP. Z O.O.
ul. Szamotulska 35 

62-081 Baranowo

Telefon +48 509 956 440
E-mail: biuro@skutecznyksiegowy.com

Wskazówki dojazdu